Tarieven

Met ingang van 1 september 2023 is de vergoeding voor LOTUSslachtoffers verhoogd.

Hieronder een overzicht van de nieuwe prijzen:

Optreden voor EHBO-vereniging, Rode Kruis, etc.

EHBO-lessen € 7,50 per uur p.p.
EHBO wedstrijden / demonstraties € 7,50 per uur p.p.
Kader- / Rayonbijeenkomsten € 7,50 per uur p.p.
EHBO examen € 15,00 + € 7,50 per uur p.p.
LET OP: Vanaf 1 september 2024 worden bovenstaande tarieven € 10,00 per uur

Kilometervergoeding € 0,23 per km.
Deze vergoeding wordt aangepast aan de geldende regels van de belastingdienst zodra daar aanleiding toe is.

Optreden voor bedrijven, overheid, scholen en andere instellingen

€ 25,00 per uur

LET OP: Vanaf 1 september 2024 wordt dit € 26,00 per uur
Hiernaast worden er administratiekosten in rekening gebracht.
Bij facturen onder de € 200,00 wordt € 3,50 administratiekosten berekend.
Bij facturen boven de € 200,00 wordt € 7,50 administratiekosten berekend.

Kilometervergoeding    € 0,23 per km.
Deze vergoeding wordt aangepast aan de geldende regels van de belastingdienst zodra daar aanleiding toe is.

Voorwaarden

De minimale inzet van LOTUSslachtoffers is 2,5 uur. Ook als een oefening of les korter duurt dan 2,5 uur wordt toch 2,5 uur in rekening gebracht, naast de extra bedragen voor reiskosten en evt. grime.

Het komt regelmatig voor dat LOTUSslachtoffers wordt verzocht om, zowel bij verenigingen als bij bedrijven, anderen te grimeren. Reden hiervoor kan zijn dat er te weinig LOTUSslachtoffers beschikbaar zijn of dat de opdrachtgever wil besparen op de kosten voor de inzet van LOTUSslachtoffers.
De vereniging kan dit begrijpen hoewel zij hier geen voorstander van is. Het streven moet zijn om voor elk slachtoffer een gediplomeerd LOTUSslachtoffer in te zetten. (Evt. een LOTUSslachtoffer in opleiding onder begeleiding van een gediplomeerd LOTUSslachtoffer). Toch wil de vereniging hier tot op zekere hoogte ook wel aan meewerken, zolang het aantal werkelijke LOTUSslachtoffers en de te grimeren ‘leken’ in redelijke verhouding staan tot elkaar.
Wel moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat hieraan extra kosten zijn verbonden. LOTUSslachtoffers gebruiken hun eigen grimematerialen hiervoor. Vandaar dat er een vergoeding wordt gevraagd van € 5,00 per te grimeren ‘leek’.


Annuleringen

Om te zorgen dat er voor elke aanvraag voldoende Lotusslachtoffers op de afgesproken tijd aanwezig zijn is heel wat voorbereiding nodig. Lotusslachtoffers moeten worden benaderd en ingepland. Zij houden er dan ook rekening mee en nemen hiervoor soms zelfs een vrije dag.
Het kan voorkomen dat een les of oefening moet worden geannuleerd door de opdrachtgever. Hiervoor is uiteraard alle begrip. Als dit echter op zeer korte termijn voorafgaand aan het geplande optreden van de Lotusslachtoffers gebeurt, dan zijn hieraan kosten verbondenTot een week voorafgaand aan het geplande optreden kan kosteloos geannuleerd worden. Hierna gelden de volgende tarieven:

6 dagen voor de geplande datum: 10 %
5 dagen voor de geplande datum: 20 %
4 dagen voor de geplande datum: 40 %
3 dagen voor de geplande datum: 60 %
2 dagen voor de geplande datum: 80 %
1 dag voor de geplande datum:   100 %
De opgegeven percentagens betreffen het totaalbedrag van de vooraf geplande uren.

Tijdig betalen

Onze leden treden regelmatig op als Lotusslachtoffer. Dit doen zij in hun vrije tijd en gebruiken hiervoor eigen grimematerialen en vaak eigen vervoer. Dat betekent dat zij kosten maken om uw EHBO- of BHV-les realistischer te maken. Ook de vereniging maakt kosten om leden te vinden die kunnen spelen en voor de administratie.
De financiele reserves van de vereniging zijn niet zo groot. Dat betekent dat leden op betalingen moeten wachten totdat een opdrachtgever heeft betaald.
Wij verzoeken u dan ook om binnen 30 dagen (zoals ook op de facturen is aangegeven) uw betaling te doen, zodat wij onze leden tijdig kunnen betalen.